nl.lastminute.com contractuele servicevoorwaarden en privacybeleid

Welkom bij www.nl.lastminute.com, een dienst die door BravoNext SA („BravoNext”) beheerd wordt en u van reisnieuws, informatie en aanbiedingen voorziet, inclusief vluchten van full-service en low-cost luchtvaartmaatschappijen. BravoNext SA is een Zwitsers vennootschap (bedrijfsregistratienummer CHE-115.704.228), gevestigd op het adres Vicolo de' Calvi 2, 6830 Chiasso, Zwitserland. 

BravoNext wil u erop wijzen dat, wanneer u reisproducten op de website koopt, u mogelijk een reisverzekering wordt aangeboden van ons partnerbedrijf Europ Assistance S.A. (handelend via Europ Assistance S.A. Irish Branch) (“EAIB”). EAIB biedt zijn producten aan BravoNext-klanten aan via een verzekeringsovereenkomst met een derde partij. Dit betekent dat, in het onwaarschijnlijke geval van fouten, nalatigheid of onjuiste informatie met betrekking tot zijn verzekeringsproducten en -activiteiten, EAIB aansprakelijk zal zijn.

Bovendien biedt de website gebruikers de mogelijkheid om rechtstreeks reserveringsaanvragen voor de aankoop van verschillende reisdiensten te verwerken, waardoor de noodzaak om verbinding met de website van de aanbieders van de gekozen reisdienst te maken overbodig wordt. We verzoeken u de volgende algemene voorwaarden (de „AV”) zorgvuldig te lezen omdat die van toepassing zijn op de verschillende diensten (de „Dienst(en)”) die BravoNext, andere bedrijven die tot de lastminute.com group behoren, en/of hun partners op www.nl.lastminute.com (de „Website”) beschikbaar maken. BravoNext behoudt zich het recht voor om deze AV zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen wanneer dergelijke wijzigingen nodig zijn als gevolg van veranderende marktomstandigheden, wijzigingen in wettelijke of regelgevende kaders of in het geval van een wijziging in de risicofactor van BravoNext en/of met betrekking tot de levering van de door BravoNext beschikbaar gemaakte Diensten op de Website, die van andere bedrijven die tot de lastminute.com group behoren en/of hun partners. Als u optimaal van de Dienst gebruik wilt maken en regelmatig op de hoogte wilt worden gehouden van reisnieuws, vluchten van full-service en low-cost luchtvaartmaatschappijen en andere beschikbare reisaanbiedingen, kunt u zich abonneren door uw volledige en exacte persoonsgegevens in te voeren.

Houd er rekening mee dat uw toegang tot en gebruik van de Website vereist dat u met de AV akkoord gaat. Door de Website te blijven bezoeken en/of te gebruiken, wordt u geacht de AV te hebben aanvaard.

1. BESCHRIJVING VAN DE DIENST

De belangrijkste informatie met betrekking tot de Diensten die door de Website worden aangeboden en de toepasselijke algemene voorwaarden worden hieronder weergegeven:

  • De vergelijkings- en reserveringsservice „Vluchten” wordt aangeboden door BravoNext SA (registratienummer CHE-115.704.228), een vennootschap naar Zwitsers recht die tot de lastminute.com group behoort, met hoofdkantoor op het adres Vicolo de' Calvi 2, 6830, Chiasso, Zwitserland („BravoNext”). BravoNext treedt op als tussenpersoon tussen de Gebruiker en de luchtvaartmaatschappij voor het sluiten van het door de luchtvaartmaatschappij aangevraagde transportcontract. Het transportcontract komt dus uitsluitend en rechtstreeks tot stand tussen de Gebruiker en de luchtvaartmaatschappij. Daarom is BravoNext op geen enkele manier verantwoordelijk voor de levering van de gevraagde transportdienst. Als tussenpersoon is BravoNext daarentegen verantwoordelijk voor elke tekortkoming die het begaat in de nakoming van zijn verplichtingen als reisbemiddelaar en bijgevolg kan de Gebruiker in geval van nalatigheid de overeenkomstige klacht rechtstreeks bij BravoNext indienen. In het geval van pre- en postcontractuele assistentie met betrekking tot de bemiddelingsdienst van het product „Vluchten”, kan de Gebruiker zich wenden tot BravoNext, dat met het oog op de behandeling van de aanvraag - indien mogelijk - in naam en voor rekening van de Gebruiker, met de betrokken luchtvaartmaatschappij in contact treedt. In het geval van een klacht met betrekking tot de transportdienst moet de Gebruiker rechtstreeks contact met de luchtvaartmaatschappij opnemen, waarbij het recht om contact met BravoNext op te nemen onverminderd is. BravoNext stuurt, indien mogelijk, de desbetreffende klacht in naam en voor rekening van de Gebruikersaccount door naar de luchtvaartmaatschappij. Om de boekingsvoorwaarden voor vliegtickets te raadplegen, klik hier https://nl.lastminute.com/info/privacy.html?purpose=tc_flight&touchPoint=checkout-flight 

  • De „Hotel” vergelijkings- en reserveringsservice wordt aangeboden door BravoNext SA (registratienummer CHE-115.704.228), een vennootschap naar Zwitsers recht die tot de lastminute.com group behoort, met hoofdkantoor op het adres Vicolo de' Calvi 2, 6830, Chiasso, Zwitserland („BravoNext”). BravoNext treedt alleen op als leverancier van de Website ten behoeve van assistentie en ondersteuning bij reserveringen van de Gebruiker, wat betekent dat de koopovereenkomst voor het hotel alleen tussen de Gebruiker en het hotel wordt afgesloten. Het contract wordt geacht formeel te zijn gesloten tussen de Gebruiker en het hotel wanneer BravoNext een bevestigingsmail stuurt van de acceptatie van de reservering door het hotel. Bijgevolg is BravoNext op geen enkele manier verantwoordelijk voor de levering van de gevraagde accommodatieservice. Als tussenpersoon is BravoNext daarentegen verantwoordelijk voor elke tekortkoming die het begaat in de nakoming van zijn verplichtingen als reisbemiddelaar en bijgevolg kan de Gebruiker in geval van nalatigheid de overeenkomstige klacht rechtstreeks bij BravoNext indienen. Eventuele terugbetalingen of compensaties zullen in overeenstemming met het hotelbeleid plaatsvinden. In het geval van pre- en postcontractuele assistentie met betrekking tot de reservering kan de Gebruiker contact opnemen met BravoNext dat voor het beheer van het verzoek - indien nodig - de interface zal verstrekken, in naam en voor rekening van de Gebruiker, met het desbetreffende hotelbedrijf. In het geval van een klacht met betrekking tot de accommodatieservice moet de Gebruiker rechtstreeks contact met het hotel opnemen, waarbij het recht om contact met BravoNext op te nemen onverminderd is. BravoNext stuurt, indien mogelijk, de desbetreffende klacht in naam en voor rekening van de Gebruiker naar het hotel door. Om de reserveringsvoorwaarden voor hotelverblijven te raadplegen, klik hier https://nl.lastminute.com/info/privacy.html?purpose=tc_hotel&touchPoint=checkout-hotel

  • De „Vlucht + Hotel” vergelijkings- en reserveringsservice van aanbiedingen wordt aangeboden door Red Universal de Marketing y Bookings Online, SA ( registratienummer A-82602871), een vennootschap naar Spaans recht die tot de lastminute.com group behoort, met hoofdkantoor op het adres Paseo de la Florida 2 Oficina exterieur 2 - 28008 Madrid - Spanje („Rumbo”). In overeenstemming met de bepalingen van de van Richtlijn (EU) 2015/2302 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen, treedt Rumbo op als organisator van de pakketreizen die aan de Gebruiker worden aangeboden en is wettelijk verantwoordelijk voor een goede uitvoering daarvan. Rumbo is verantwoordelijk voor alle schade die wordt toegebracht aan de Gebruiker als gevolg van het geheel of gedeeltelijk niet uitvoeren van de contractueel verschuldigde diensten, ongeacht of deze worden uitgevoerd door Rumbo of door externe leveranciers van verschillende diensten, tenzij Rumbo bewijst dat de schade het gevolg is van de handelingen van de Gebruiker of omstandigheden die geen verband houden met de levering van diensten voorzien in het contract, onvoorziene omstandigheden, overmacht of omstandigheden die de organisator redelijkerwijs niet kon voorzien of oplossen, in overeenstemming met professionele toewijding. Voor elk type pre- en postcontractuele ondersteuning of claim met betrekking tot de levering van het gekozen toeristische pakket kan de Gebruiker rechtstreeks contact met Rumbo opnemen. Om de verkoopvoorwaarden van reispakketten te raadplegen, klik hier https://nl.lastminute.com/info/privacy.html?purpose=tc_flight_hotel&touchPoint=checkout-dp

  • Mijn account gedeelte wordt aangeboden door BravoNext SA (registratienummer CHE-115.704.228), een vennootschap naar Zwitsers recht die tot de lastminute.com group behoort, met hoofdkantoor op het adres Vicolo de' Calvi 2, 6830, Chiasso, Zwitserland („BravoNext”). Via Mijn lastminute-service biedt BravoNext een verscheidenheid aan functies aan, waaronder het eenvoudig bekijken van alle hotelboekingen, toeristische pakketten, vluchten en andere ondersteunende diensten die de afgelopen 3 jaar op een website van lm group zijn aangevraagd, boekingen beheren, de meeste recente zoekopdrachten op deze website herstellen, het doorsturen van een verzoek voor aanvullende diensten naar de desbetreffende aanbieder, het wijzigen van uw boeking, het aanvragen van assistentie, het bekijken van beschikbare kortingen - indien van toepassing - inclusief op Cruiseproducten, en het onderzoeken van de beste huidige aanbiedingen die door bedrijven van lm group worden voorgesteld.We herinneren de gebruiker en/of klant er verder aan dat alle gegevens en informatie met betrekking tot het gebruik van de diensten die in hun persoonlijk account aanwezig zijn (inclusief maar niet beperkt tot hun booking ID en/of gegevens met betrekking tot eventuele boekingen die gemaakt zijn) als strikt persoonlijk moeten worden beschouwd. De gebruiker en/of klant verbindt zich er daarom toe om dergelijke persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te bewaren en te gebruiken en om alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om dergelijke gegevens vertrouwelijk en privé te houden voor onbevoegde derden. We herinneren de gebruiker en/of klant er in het bijzonder aan om dergelijke gegevens niet door te geven aan personen die niet betrokken zijn bij de boekingen, en om dergelijke gegevens niet via sociale netwerken of andere communicatiekanalen bekend te maken. Als u ongeoorloofd of oneigenlijk gebruik van uw gegevens en informatie vermoedt, of als u zich bewust wordt van deze gebeurtenis door onbevoegde derden, moet u de schending onmiddellijk melden aan de lm group door een e-mail te sturen naar privacy.nl@lastminutegroup.com.  Voor meer informatie en om de geldende voorwaarden te bekijken, klik hier https://nl.lastminute.com/info/privacy.html?purpose=myarea-service-delivery&touchPoint=myarea-signup

2. GEBRUIK VAN DE WEBSITE - BESTELLINGEN

De gebruiker kan de Website vrij bezoeken en mag de functionaliteit ervan alleen voor persoonlijke en niet voor commerciële doeleinden gebruiken. Bij het uitvoeren van een zoekopdracht in de zoekmachine, het maken van reserveringen of het verwerken van inkooporders, erkent en verklaart de Gebruiker dat deze uitsluitend in persoonlijke hoedanigheid handelt.

De Gebruiker en/of de Klant verklaart en garandeert meerderjarig en volledig handelingsbekwaam te zijn voor het sluiten van contracten voor de aankoop van producten en/of diensten die op de Website worden aangeboden. In het geval dat de Gebruiker en/of de Klant overgaat tot de aankoop van een product en/of dienst, mede ten behoeve van andere reizigers, verklaart en garandeert de Gebruiker en/of de Klant die gekwalificeerd is als "Hoofdcontractspartij", zoals hieronder gedefinieerd, wettelijk bevoegd te zijn om ook in naam en voor rekening van de andere reizigers te handelen en hen te informeren over de voorwaarden die van toepassing zijn op elk gekocht product en/of dienst.

De Gebruiker en/of de Klant verklaart en garandeert toezicht te houden op het gebruik van de Website door minderjarigen en aanvaardt dat elke aankoop die in strijd met deze plicht wordt gedaan, aan hem/haar kan worden toegeschreven door te verklaren dat hij/zij de financiële verantwoordelijkheid voor een dergelijke aankoop op zich neemt.

De Gebruiker en/of de Klant verklaart en garandeert altijd waarheidsgetrouwe, actuele en volledige gegevens en informatie te verstrekken.

Bovendien erkent en aanvaardt de Gebruiker en/of de Klant dat hij/zij, door gebruik van zijn/haar contactgegevens (fysiek adres, e-mailadres en telefoonnummer) tijdens de boeking, gekwalificeerd is als "Hoofdcontractspartij" met betrekking tot de toeristische diensten en nevendiensten die kunnen worden aangeschaft op deze website, zowel in het geval dat de Klant voor zichzelf boekt als in het geval dat hij/zij namens andere reizigers boekt.

De Gebruiker en/of de Klant is er bovendien van op de hoogte dat de verzoeken die per e-mail worden gedaan met betrekking tot de reserveringen die op deze website worden gemaakt voor de producten die worden aangeboden door de bedrijven die behoren tot lastminute.com (bijvoorbeeld wijziging of annulering van een reservering, assistentie na aanschaf) alleen kunnen worden verwerkt als het e-mailadres van de Hoofdcontractspartij die op het moment van de boeking is aangegeven, wordt gebruikt. Als een ander e-mailadres wordt gebruikt, behoudt het bedrijf dat de dienst verleent zich het recht voor om de identiteit van de aanvrager te verifiëren. Laatstgenoemde kan derhalve niet instaan voor de aanvaarding en de verdere afhandeling van het verzoek.

Bij het zoeken naar of verwerken van reserveringen en/of inkooporders gebruikt de Gebruiker de webapplicatie d.m.v. een niet-exclusieve en tijdelijke licentie, verleend voor de duur van de handeling. Met deze webapplicatie kan de Gebruiker verzoeken gemakkelijk en rechtstreeks verwerken zonder een extra parallelle verbinding met de website van de aanbieder te hoeven maken bij wie de Gebruiker graag wil boeken.

Het is de Gebruiker niet toegestaan om informatie, nieuws, inhoud, software en systemen of producten die zijn verkregen of ter beschikking zijn gesteld aan de Gebruiker via de Website en het gebruik van de Service te wijzigen, hergebruiken, kopiëren, verdelen, verzenden, reproduceren, publiceren, een licentie te verlenen of te gebruiken, afgeleide taken of banen te creëren, overdragen of verkopen, of in ieder geval enig commercieel gebruik te maken of enig gebruik dat niet persoonlijk van aard is.

Om gebruik te kunnen maken van de functies van de Website, moet de Gebruiker over een internetverbinding beschikken die op eigen kosten bij een betrouwbare aanbieder moet worden aangeschaft. BravoNext is niet aansprakelijk voor enige schade aan de hardware van de Gebruiker die rechtstreeks of onrechtstreeks door de internetverbinding zou kunnen worden veroorzaakt.

3. GEDRAGSREGELS

De Gebruiker verbindt zich ertoe de Website, de desbetreffende functies en dienst voor wettige doeleinden te gebruiken en in overeenstemming met de huidige AV. In het bijzonder verbindt de Gebruiker zich ertoe om via de Website en de desbetreffende functies geen illegale, lasterlijke, vulgaire, obscene, beledigende of verontrustende inhoud te verzenden of te verspreiden, noch de Website en de desbetreffende functies te gebruiken om handelingen te verrichten die het imago en de reputatie van BravoNext zouden kunnen schaden of om enig ander verlies of schade aan BravoNext toe te brengen.

Bovendien verbindt de Gebruiker zich ertoe geen reclamemateriaal, ongewenste en/of ongevraagde communicatie te sturen die de functionaliteit en/of het gebruik van de Website door derden zou kunnen verstoren.

4. INTELLECTUEEL EIGENDOM

De Gebruiker erkent dat alle informatie, gegevens, software, inhoud, muziek, geluiden, foto's, afbeeldingen, video's en alle andere inhoud op de Website (de „Inhoud”) exclusief eigendom is van BravoNext en de betrokken licentiehouders.

Met uitzondering van het gebruik van de applicatie zoals vermeld in paragraaf 3, verwerft de Gebruiker geen rechten op de Inhoud en/of de Website en het enige recht is het recht om de Website volgens de AV te gebruiken.

De Gebruiker mag de Inhoud (inclusief de AV) voor persoonlijk gebruik afdrukken en/of downloaden.

5. HYPERLINK NAAR ANDERE WEBSITES

De Website bevat hyperlinks naar andere internetbronnen, beheerd door commerciële partners van BravoNext en/of derden. Hyperlinks worden op de Website geplaatst voor informatieve doeleinden en als referentie voor de Gebruiker en impliceren geen erkenning of goedkeuring van de inhoud ervan door BravoNext. Bovendien oefent BravoNext geen controle uit over de inhoud, informatie, diensten en/of producten die door dergelijke gelinkte websites worden aangeboden. BravoNext is niet aansprakelijk voor de waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid en het updaten van de informatie die op dergelijke gelinkte websites wordt gepubliceerd. De Gebruiker erkent dat het gebruik van dergelijke websites op eigen risico gebeurt.

De publicatie van een hypertekstlink en/of een andere internetbron op de Website impliceert geen enkele commerciële associatie en/of band tussen BravoNext en de beheerders van de gelinkte websites.

6. PRIVACYBELEID EN INFORMATIE MET BETREKKING TOT DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Informatie over de manier waarop we persoonsgegevens verwerken en hoe cookies op de Website worden gebruikt, vindt u in ons Privacybeleid

7. VERZOEK OM HULP

Voor consumenten en gebruikers: als je informatie en hulp nodig hebt met betrekking tot producten of diensten die worden aangeboden door bedrijven die tot de lastminute.com group behoren, kun je contact met ons opnemen via de hulpkanalen die beschikbaar zijn op onze websites.

Voor zakelijke gebruikers (professionals en bedrijven): je kunt schriftelijk contact met ons opnemen via de commerciële referentie-e-mail of via het e-mailadres dat in de contractuele documentatie wordt vermeld.

Op grond van artikel 16 van de EU Digital Services Act (Verordening (EU) 2022/2065 van het Europees Parlement en de Raad van 19 oktober 2022 ('DSA') biedt de lastminute.com group een speciaal kanaal voor het indienen van kennisgevingen over illegale content op onze website. Dit kanaal is toegankelijk via onze speciale Digital Services Act-pagina.

Op grond van artikel 20 van de EU Digital Services Act (Verordening (EU) 2022/2065 van het Europees Parlement en de Raad van 19 oktober 2022 ('DSA') biedt lastminute.com een intern klachtenafhandelingssysteem waarmee consumenten en zakelijke gebruikers ('Ontvangers van de dienst') een klacht kunnen indienen tegen de beslissing van lastminute.com op grond van artikel 16 van de DSA over illegale inhoud of onverenigbaarheid met onze algemene voorwaarden (zoals een beslissing om de toegang tot informatie, diensten of je account te verwijderen, uit te schakelen, op te schorten of te beëindigen). Dit interne klachtenafhandelingssysteem is toegankelijk via onze speciale Digital Services Act-pagina.

8. KEUZE VAN TOEPASSELIJK RECHT EN EXCLUSIEVE JURISDICTIE

Voor professionals en bedrijven

De AV en de relatie tussen de Gebruiker en BravoNext worden, voor zover toegestaan door de toepasselijke regelgeving, beheerst door het Zwitserse recht. Met betrekking tot wat is toegestaan door toepasselijke regelgeving en internationale overeenkomsten, komen de partijen overeen dat voor elke kwestie met betrekking tot de interpretatie, naleving of uitvoering van deze Algemene Voorwaarden, de beslechting van elk geschil onder de exclusieve jurisdictie valt van de gewone rechtbanken in de vestigingsplaats van BravoNext, waarbij uitdrukkelijk afstand wordt gedaan van enig ander rechtsgebied, op voorwaarde dat de toepasselijke regelgeving geen specifieke verplichte jurisdictie vermeldt. 

Voor consumenten

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht of, in het geval dat u buiten Holland woont, door het recht van het land van uw domicilie. De rechtbanken van het land van domicilie van de consument zijn bevoegd om kennis te nemen van elk geschil dat uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeit. In gevallen waarin de wet niet noodzakelijkerwijs in de woonplaats van de consument voorziet om geschillen met betrekking tot deze voorwaarden op te lossen, is de rechtbank van het domicilie van de consument of de rechtbank van BravoNext bevoegd, naar keuze van de consument. 

We willen er u op wijzen dat de Europese Commissie voor alle burgers van de Unie een platform ter beschikking stelt voor de online beslechting van geschillen met betrekking tot diensten die worden geleverd door bedrijven die tot de Europese Unie behoren (het „ODR Platform”), waartoe toegang kan worden verkregen via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Aangezien de Vennootschap echter een entiteit naar Zwitsers recht is en gevestigd is op het adres Vicolo De' Calvi 2, 6830 Chiasso, Zwitserland, zijn claims niet ontvankelijk via het bovengenoemde platform. Hierom nodigen wij u uit om rechtstreeks contact op te nemen met ons personeel, via het e-mailadres en/of het telefoonnummer vermeld in de bevestigingsmail, zodat wij u kunnen helpen bij het oplossen van uw probleem.