lastminute.com contractuele dienstvoorwaarden en privacybeleid

Welkom op nl.lastminute.com, een dienst aangeboden door BravoNext S.A. (“lastminute.com”) waarmee je toegang hebt tot en nieuws en informatie ontvangt  over reizen, traditionele luchtvaartmaatschappijen en goedkope vluchten en andere reisaanbiedingen. De website biedt je de mogelijkheid vliegtickets te zoeken en te vinden, je reserveringen te vergelijken en verwerken, en bestellingen te plaatsen bij grote luchtvaartmaatschappijen. BravoNext S.A. is een Zwitsers bedrijf (registratienummer 9399258), met hoofdzetel in Vicolo de’ Calvi, 2, 6830, Chiasso, Zwitserland. BravoNext S.A. is geregistreerd onder ATOL-nr. 11802.

lastminute.com wil je graag informeren dat, wanneer je reisproducten koopt op haar websites, je een reisverzekering kan worden aangeboden van ons partnerbedrijf Europ Assistance SA (operationeel via Europ Assistance SA Irish Branch) (“EAIB”). lastminute.com werkt samen met deze verzekeringsmaatschappij als partij bij een derde partij-verzekeringscontract met EAIB.

EAIB is aansprakelijk voor eventuele fouten, nalatigheid of onjuiste informatie die voorzien wordt  in verband met hun verzekeringsproducten en -activiteiten.

We vragen je om de volgende gebruiksvoorwaarden, die van toepassing zijn op deze dienst (de “dienst”)  en die lastminute.com beschikbaar stelt op nl.lastminute.com (de “website”) zorgvuldig te lezen en te accepteren alvorens een boeking bij ons te maken. lastminute.com behoudt zich het recht om de gebruiksvoorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving wanneer zulke wijzigingen noodzakelijk worden als gevolg van, maar niet beperkt tot, wijzigingen in de marktomstandigheden, wijzigingen in regels en voorschriften, of wijzigingen in de risicofactoren verbonden met lastminute.com’s levering van de dienst via de website. Indien je optimaal gebruik wenst te maken van de dienst en op de hoogte wilt blijven van reisnieuws, traditionele luchtvaartmaatschappijen en goedkope vluchten, de verschillende beschikbare reisaanbiedingen, kun je je inschrijven door je volledige en juiste persoonlijke gegevens in te vullen.

Gelieve er rekening mee te houden dat je toegang tot en het gebruik van de website je aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden vereist. Door verder te gaan met de toegang tot en/of het gebruik van de website, wordt geacht dat je de gebruiksvoorwaarden hebt aanvaard. 

Gebruiksvoorwaarden van de lastminute.com dienst

1. REGISTRATIE

Om te registreren voor de dienst, moet een gebruiker (de “gebruiker”) het registratieproces op de website voltooien en zijn persoonlijke authenticatiegegevens verkrijgen.

De gebruiker verklaart en garandeert dat alle persoonsgegevens en informatie verstrekt tijdens het registratieproces actueel, volledig, nauwkeurig en waarheidsgetrouw is. De gebruiker verbindt zich ertoe om eventuele lastminute.com op de hoogte te brengen van elke wijziging aan zijn/haar persoonsgegevens.

De gebruiker geeft lastminute.com toestemming om de juistheid van de persoonsgegevens en andere informatie verstrekt aan lastminute.com te verifiëren, en verbindt zich ertoe samen te werken met lastminute.com tijdens een dergelijk verificatieproces.

Aan het einde van het registratieproces ontvangt de gebruiker authenticatiegegevens, bestaande uit een gebruikers-ID en een geheim wachtwoord, waarvoor de gebruiker als enige verantwoordelijk is voor de geheimhouding ervan, en de gebruiker is verantwoordelijk voor de activiteiten die op de website worden uitgevoerd met behulp van een dergelijke gebruikers-ID en wachtwoord. Alle handelingen die worden uitgevoerd via het gebruikers-ID en het wachtwoord van de gebruiker zullen worden toegeschreven aan de gebruiker van dergelijke handelingen en verzoeken. Daarom is de gebruiker aansprakelijk voor eventuele schade aan of vooroordelen tegen lastminute.com of derden als gevolg van misbruik, verlies, verduistering en/of het compromitteren van de vertrouwelijkheid van het gebruikers-ID en het wachtwoord. De gebruiker erkent dat lastminute.com ook, als bewijs van de door de gebruiker uitgevoerde handelingen, bewijzen kan voorleggen die verkregen zijn uit de systemen en procedures die lastminute.com gebruikt om de toegang tot de website te regelen en om de dienst te leveren.

Indien de gebruiker kennis heeft van enig ongeoorloofd gebruik van hun authenticatiegegevens en/of andere schendingen van hun vertrouwelijkheid, verbindt de gebruiker zich ertoe om dit onmiddellijk te contact op te nemen met lastminute.com en alle misbruiken van welke aard dan ook te melden via abuse_all@lastminute.com. 

2. BESCHRIJVING VAN DE DIENST

Zodra het registratieproces adequaat is afgerond, zal de gebruiker in staat zijn om volledig toegang te krijgen tot de dienst van  lastminute.com, die omvat: (i) informatie, updates en nieuwsberichten over reizen, traditionele luchtvaartmaatschappijen en goedkope vluchten en aanbiedingen van de belangrijkste touroperators; (ii) het gebruik van de zoekmachine van lastminute.com om te zoeken naar ticketinformatie en aanbiedingen van luchtvaartmaatschappijen terwijl de verschillende opties worden vergeleken; en (iii) het gebruik, door middel van een licentie. lastminute.com's softwareapplicatie die de gebruiker in staat stelt om direct een reservering en ticketbestelling te verwerken, zonder de noodzaak van het maken van een andere verbinding met een website van een derde partij.

3. GEBRUIK VAN DE WEBSITE - BESTELLINGEN

De gebruiker kan de website vrijelijk bezoeken en de functionaliteit ervan gebruiken voor persoonlijk, niet-commercieel, gebruik. Bij het uitvoeren van een zoekopdracht in de zoekmachine, het maken van reserveringen of het verwerken van bestellingen, erkent en verklaart de gebruiker dat hij/zij handelt in een puur persoonlijke hoedanigheid.

Tijdens het zoeken of verwerken van reserveringen en/of inkooporders maakt de gebruiker gebruik van de webapplicatie door middel van een niet-exclusieve en tijdelijke licentie, verleend voor het moment van de handeling. Deze webapplicatie stelt de gebruiker in staat om zijn verzoeken eenvoudig en direct te verwerken, zonder een extra parallelle verbinding te hoeven maken met de website van de aanbieder van de dienst waarin de gebruiker geïnteresseerd is.

Het is de gebruiker niet toegestaan om de informatie, het nieuws, de inhoud, de software en de systemen, of de producten die via de website en het gebruik van de dienst aan de gebruiker worden verkregen of ter beschikking worden gesteld, te wijzigen, te hergebruiken, te kopiëren, te delen, te verzenden, te reproduceren, te publiceren, een licentie of gebruik te verlenen, afgeleide taken of jobs te creëren, over te dragen of te verkopen, of in ieder geval enig commercieel gebruik of enig gebruik dat niet persoonlijk is.

Om gebruik te kunnen maken van de functies van de website, moet de gebruiker een internetverbinding hebben, die hij op eigen kosten moet aanschaffen bij een betrouwbare provider. lastminute.com is niet aansprakelijk voor enige schade aan de hardware van de gebruiker die, direct of indirect, door de internetverbinding kan worden veroorzaakt.

4. GEDRAGSREGELS

De gebruiker verbindt zich ertoe de website, zijn functies en de dienst te gebruiken voor legale doeleinden en in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. In het bijzonder verbindt de gebruiker zich ertoe om via de website en zijn functies geen illegale, lasterlijke, vulgaire, obscene, beledigende of storende inhoud te versturen of te verspreiden, noch om de website en haar functies te gebruiken om handelingen te verrichten die het imago en de reputatie van lastminute.com kunnen schaden of enig ander verlies of schade aan lastminute.com kunnen aanbrengen.

Bovendien verbindt de gebruiker zich ertoe geen reclamemateriaal, ongewenste en/of ongevraagde mededelingen te sturen die de functionaliteit en/of het gebruik van de website door derden zouden kunnen verstoren.

5. INTELLECTUELE EIGENDOM

De gebruiker erkent en bevestigt dat alle informatie, gegevens, software, inhoud, muziek, geluiden, foto's en afbeeldingen, video en alle andere inhoud op de website (de "inhoud") het exclusieve eigendom zijn van lastminute.com en haar licentiehouders.

Met als enige recht het gebruik van de website volgens deze gebruiksvoorwaarden verwerft de gebruiker geen rechten op de inhoud en/of de website, met uitzondering van het gebruik van de applicatie zoals vermeld in artikel 3.

De gebruiker mag de inhoud (inclusief de gebruiksvoorwaarden) alleen voor persoonlijk gebruik afdrukken en/of downloaden.

6. HYPERLINK NAAR ANDERE WEBSITES

De website bevat hyperlinks naar andere internetbronnen van commerciële partners van lastminute.com en/of derden. De publicatie van hyperlinks op de website gebeurt ter informatie en als referentie voor het gebruik door de gebruikers en impliceert geen enkele erkenning of goedkeuring van de inhoud ervan door lastminute.com. Bovendien oefent lastminute.com geen controle uit over de inhoud, informatie, diensten en/of producten die door dergelijke gelinkte websites worden aangeboden. lastminute.com is niet aansprakelijk voor de waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid en actualisering van de informatie die op dergelijke gelinkte websites wordt gepubliceerd. De gebruiker erkent dat het gebruik van dergelijke websites op eigen risico gebeurt.

De publicatie van een hypertekstlink en/of een andere internetbron op de website impliceert geen enkele vorm van commerciële associatie en/of verwantschap tussen lastminute.com en de beheerders van de gelinkte websites.

7. PRIVACYBELEID EN INFORMATIE MET BETREKKING TOT DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Informatie met betrekking tot de manier waarop we persoonsgegevens verwerken en hoe cookies worden gebruikt op de website, vind je terug in ons privacybeleid.

8. KEUZE VAN TOEPASSELIJK RECHT EN EXCLUSIEVE BEVOEGDHEID

De gebruiksvoorwaarden  en de relatie tussen de gebruiker en lastminute.com worden, in de door de toepasselijke regelgeving toegestane maatregel, beheerst door het Zwitsers recht. Met betrekking tot wat is toegestaan door de toepasselijke regelgeving en internationale overeenkomsten, komen de partijen overeen dat de oplossing van elk geschil dat zou kunnen ontstaan tussen hen volgens de gebruiksvoorwaarden, de gecreëerde relatie tussen hen onder de  exclusieve bevoegdheid van de gewone rechtbanken zal zijn op het hoofdkantoor van lastminute.com. lastminute.com behoudt zich ook het recht voor om de gebruiker te ontmoeten in een bevoegde rechtbank op de woonplaats van de gebruiker.

Laat je inspireren!

Op zoek naar reisinspiratie en andere aanbiedingen? Schrijf je in met je e-mailadres en we sturen je automatisch gepersonaliseerde aanbiedingen van ons en onze geselecteerde partners. Voor meer informatie, of als je je wilt uitschrijven, bekijk ons Privacybeleid.

Mobiele app
Volg ons op