Privacybeleid Nieuwsletter

Laatst geüpdatet: September 2023

We herkennen het belang van de bescherming van uw privacy en uw rechten met betrekking tot gegevensbescherming. Het internet is een krachtig medium wanneer het aankomt op het overdragen van persoonlijke informatie; daarom nemen wij en alle andere bedrijven die tot lastminute.com group (“lm group”) behoren de serieuze  taak op ons om de huidige wetten omtrent de bescherming van persoonsgegevens en de beveiliging hiervan te respecteren, met als doel veilige, gecontroleerde, en vertrouwelijke navigatie te garanderen voor de gebruikers en klanten die de website en/of onze vergelijkingsdienst (u  als “gebruiker”)  bezoeken en/of gebruiken of die vervolgens onze diensten aankopen of zich hiervoor registreren, onze app downloaden en/of ons hun toestemming geven voor een specifiek doel (u  als “klant”).

Dit privacybeleid beschrijft hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, verwerken en delen in verband met jouw toegang tot en het gebruik van onze website en diensten en in het bijzonder:

1. Wie is de beheerder van uw gegevens?

2. Wat zijn de categorieën gegevens die we verzamelen en gebruiken?

3. Waarom en hoe verzamelen we uw gegevens?

4. Wie ziet, ontvangt en gebruikt uw gegevens en waar?

5. Hoe lang houden we uw gegevens bij?

6. Wat zijn uw rechten omtrent gegevensbescherming en hoe kunt u deze uitoefenen?

7. Contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

8. Contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming

9. Informatie over onze cookies

10. Privacyverklaring voor Facebook

11. Updates en oude versies van dit privacybeleid

Het informeert u ook over de manier waarop u uw rechten kunt uitoefenen (inclusief het recht om bezwaar te maken tegen een deel van de gegevensverwerking die we uitoefenen). Meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt uitoefenen, wordt uiteengezet in onderstaande sectie.r

Als u een ongedefinieerde term ziet in dit privacybeleid (zoals “service” of “website”), heeft deze dezelfde definitie als in onze contractuele servicevoorwaarden.

1. Wie is de beheerder van uw persoonsgegevens?

Wanneer dit privacybeleid gebruik maakt van “vennootschap”, “wij”, “we”, “onze” of “verwerkingsverantwoordelijke”, verwijst dit naar:

BravoNext, S.A., een Zwitsers bedrijf dat deel uitmaakt van lm group, ingeschreven in het handelsregister van Ticino onder nr. CHE - 115.704.228 en met hoofdzetel in Vicolo de’ Calvi 2 - 6830 Chiasso, Zwitserland, en dat verantwoordelijk is voor het verwerken van de persoonsgegevens van de gebruiker en/of klant volgens dit privacybeleid (hierna vernoemd als “vennootschap”, “wij”, “we”, “onze”, “verwerkingsverantwoordelijke”). Daarnaast informeren we u dat, voor de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) (EU) 2016/679 (Art. 27 GDPR), BravoNext Viaggare SRL. heeft aangewezen als EU-vertegenwoordiger: een italiaans bedrijf dat deel uitmaakt van de lm group, ingeschreven in de Italiaanse kamer van koophandel - Milaan met btw-identificatienr. IT04403760962 en met hoofdzetel in Via Francesco Ferrucci, 10, 20145, Milaan, Italië. 

Wij, een in Zwitserland gevestigde entiteit, zijn onderworpen aan de Zwitserse wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Daarom verbinden wij ons ertoe de verplichtingen na te leven die voortvloeien uit de algemene verordening inzake gegevensbescherming (EU) 2016/679 ("GDPR") en de Zwitserse federale wet inzake gegevensbescherming van 25.9.2020 (FADP). In dezelfde zin informeren wij onze gebruikers en/of klanten dat in het besluit van de Commissie van 26 juli 2000 in overeenstemming met Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het passende beschermingsniveau voor persoonsgegevens in Zwitserland is verklaard dat de wetten in Zwitserland een passend beschermingsniveau garanderen in overeenstemming met Richtlijn 95/46/EG.

2. Wat zijn de categorieën gegevens die we verzamelen en gebruiken?

Wanneer u onze website bezoekt en onze vergelijkingsdienst gebruikt (u als “gebruiker”) of dan iets aankoopt of u registreert voor onze diensten (u als “klant”) verzamelen we de categorieën van persoonsgegevens als volgt:

2.1. Persoonsgegevens door jou verstrekt

 • De persoonsgegevens die u met ons deelt inclusief wanneer u zich  registreert voor een account, u inschrijft op onze marketingcommunicatie en die u aan ons verstrekt bij het gebruik van onze diensten, het downloaden van onze app, inclusief de informatie die is ingegeven in ons boekingsplatform en die is opgenomen in uw commentaren, of recensies gestuurd via telefoon naar onze klantendienst, of via de Live Chat of via socialemediakanalen.

 • Meer specifiek:

  • Wanneer u zich inschrijft voor onze gepersonaliseerde marketingdiensten kunt u ons de volgende gegevens verstrekken: Je persoonsgegevens (e-mailadres),  informatie over wanneer u op onze advertenties klikt, via welke weg u de website bezoekt, inclusief IP-adres, online identifiers en browsergegevens. U kunt ons ook informatie over uw surfgedrag of uw persoonlijke interesses verstrekken. Merk op dat sommige van deze informatie automatisch verzameld kan worden in overeenstemming met p. 2.2.

Het verstrekken van de bovengenoemde persoonsgegevens is, indien daarom wordt verzocht, noodzakelijk voor een adequate uitvoering van de gevraagde dienst en om ons in staat te stellen te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, behalve wanneer we vertrouwen op toestemming als legitieme basis voor de verwerking en of ons legitieme belang. Zonder deze toestemming is het mogelijk dat wij niet in staat zijn om u alle gevraagde diensten te leveren.

Het is belangrijk dat alle persoonsgegevens die u ons verstrekt correct en nauwkeurig zijn. Dit houdt in dat wij er, bij wijze van voorbeeld, voor moeten zorgen dat wij te allen tijde over uw juiste contactgegevens (inclusief e-mail) beschikken.

2.2. Automatisch verzamelde persoonsgegevens van onze website,  van communicatie die we toesturen, en/of van derde partijen

 • We verzamelen informatie over uw bezoeken aan en gebruik van de website, zoals informatie over uw toestel en de browser die u gebruikt, uw IP-adres of domeinnamen van de computers verbonden met de websites, uniform resource identifiers voor ingediende aanvragen, het tijdstip van aanvraag, de methode gebruikt voor het indienen van de aanvraag naar de server, de grootte van het archief verkregen als antwoord, de numerieke code die de status van het door de server gegeven antwoord aangeeft (correct, error, etc.) en andere parameters gerelateerd aan het besturingssysteem en de gebruikte computeromgeving, de datum en het tijdstip van bezoek, de duur van uw bezoek, de verwijzingsbron en navigatiepaden van de website en interacties op de website inclusief de diensten en aanbiedingen waarin u geïnteresseerd bent. Merk op dat we deze informatie kunnen koppelen aan uw account. Zie het gedeelte over cookies in dit privacybeleid (9. Informatie over cookies) voor meer informatie over de doeleinden waarvoor we deze informatie verzamelen en gebruiken. Houd er rekening mee dat jouw persoonlijke informatie ook kan worden gekoppeld aan cookies om bijvoorbeeld informatie te verzamelen over hoe u onze producten en diensten gebruikt.

 • We kunnen deze stijl ook gebruiken om te begrijpen hoe u omgaat met communicatiemateriaal dat we naar u sturen, zoals e-mails, inclusief de acties die u onderneemt zoals links in de mails waar u op klikt, de duur en frequentie van uw interactie met de e-mail.

 • Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving waarin wij aanvullende informatie over u ontvangen, zoals informatie over de opsporing van fraude en waarschuwingen van externe dienstverleners en/of partners voor onze activiteiten op het gebied van fraudepreventie.

3. Waarom verzamelen we uw gegevens?

In het algemeen gebruiken we uw persoonsgegevens om u de diensten te leveren die u aanvraagt, om u marketing- en promotiecommunicatie te sturen, om u op de hoogte te brengen van belangrijke wijzigingen aan onze Website en om onze inhoud en advertenties te leveren waarvan wij denken dat ze voor u interessant zijn. Meer in het bijzonder:

A. n.a

**************

B. n.a

**************

C. Om te voldoen aan de wettelijke, regelgevende en nalevingsvereisten en om te reageren op verzoeken van de overheid of de wetshandhavingsinstanties die een onderzoek uitvoeren.

Op welke wettelijke basis? Om te voldoen aan de wet (d.w.z. om persoonsgegevens te delen met de regelgevende instanties)

**************

D. Het uitvoeren van geaggregeerde statistische analyses op geanonimiseerde groepen of het analyseren van het gedrag van identificeerbare personen, zodat we kunnen zien hoe onze website, producten en diensten worden gebruikt en hoe onze onderneming presteert.

Op welke wettelijke basis? Om ons rechtmatige belang na te streven (d.w.z. het verbeteren van onze website, de functies ervan en onze producten en diensten)

**************

E. n.a

**************

F. Uitsluitend na uw uitdrukkelijke toestemming, om u via e-mail en/of op onze website of die van derden (bv. met behulp van advertenties) op de hoogte te brengen van de beste deals en aanbiedingen op producten en diensten die u volgens ons interessant zou kunnen vinden. Als u ons al uw toestemming hebt gegeven voor profileringsactiviteiten via marketingcookies of andere middelen, kunnen we gepersonaliseerde communicatie sturen. De gepersonaliseerde service of de aanbiedingen kunnen betrekking hebben op de volgende sectoren (houd er rekening mee dat we uw e-mailadres niet met derden delen): toerisme, vrije tijd, amusement, hightech, mode, decoratie, consumptiegoederen, eten en drinken, financiën, bankwezen, verzekeringen, energie, milieu, communicatie, massamedia, onroerend goed, farmaceutica, kleding en textiel, onderwijs en opleiding, energie, publicaties en uitgeverij, informatie- en communicatietechnologie, detailhandel, sport, telecommunicatie en algemene diensten. 

Voor dit doel kunnen we:

uw persoonlijke gegevens analyseren om een profiel van uw interesses en voorkeuren op te stellen, zodat we onze communicatie op een voor u tijdige en relevante manier kunnen aanpassen en richten.

de informatie die u ons verstrekt via cookies en andere trackingtechnologieën combineren met informatie over uw aankopen

informatie analyseren over de manier waarop u zich bezighoudt met communicatiemateriaal dat u van ons ontvangt, zoals gegevens over wanneer e-mails zijn geopend of om te bepalen of u een advertentie hebt bekeken of ermee hebt gecommuniceerd, om het aantal keren dat u elke advertentie hebt bekeken te registreren, om te voorkomen dat een enkele advertentie te vaak aan u wordt getoond, enz.

tijdelijk een gecodeerde versie van uw e-mailadres delen met zorgvuldig geselecteerde partners die deze informatie kunnen combineren met andere vormen van online-identificatie of andere persoonlijke gegevens om u onze aanbiedingen over verschillende toestellen of kanalen te presenteren, bijvoorbeeld op sociale netwerken (Facebook, Pinterest, Instagram, Twitter).

gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming om productaanbiedingen te segmenteren en te richten op basis van uw eisen en behoeften. Dit stelt ons in staat om doelgerichter, efficiënter en kosteneffectiever te zijn met onze middelen en vermindert ook het risico dat iemand informatie ontvangt die hij of zij ongeschikt of irrelevant vindt. U kunt altijd een handmatig besluitvormingsproces aanvragen, uw mening geven of een beslissing betwisten die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, als een dergelijke beslissing juridische gevolgen heeft of op een andere, vergelijkbare manier aanzienlijke gevolgen voor u heeft. Voor verdere details kunt u contact opnemen met onze functionarissen voor gegevensbescherming waarvan de gegevens in dit privacybeleid zijn opgenomen.

Op welke wettelijke basis? Wanneer u uw toestemming geeft (door het juiste vakje af te vinken of door uw e-mailadres in het daartoe bestemde veld in te vullen om gepersonaliseerde communicatie over ons en onze geselecteerde derden).

**************

G. n.a

**************

H. n.a

**************

I. Om online marketingmeldingen en advertenties op maat te maken en te personaliseren voor jou op basis van de informatie over uw gebruik van onze website, producten en diensten en andere sites die via cookies worden verzameld (bekijk de cookies-sectie van dit privacybeleid voor verdere informatie)

Op welke wettelijke basis? Waar u uw toestemming geeft (i.e. via de cookiebanner of de instellingen van uw browser)

**************

J. Om online marketingmeldingen en advertenties op maat te maken en te personaliseren voor jou op basis van de informatie over uw gebruik van onze website, producten en diensten en andere sites die via cookies worden verzameld (bekijk de cookies-sectie van dit privacybeleid voor verdere informatie)

Op welke wettelijke basis? Waar u uw toestemming geeft (i.e. via de cookiebanner of de instellingen van uw browser)

**************

K. n.a

**************

Wanneer we uitgaan van een legitiem belang als basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens, voeren we een beoordeling uit om ervoor te zorgen dat ons belang in het gebruik van uw gegevens legitiem is en dat uw fundamentele rechten op privacy niet zwaarder wegen dan onze legitieme belangen ('afwegingstoets'). U kunt meer informatie vinden over de afwegingstoets door contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO) op dpo.nl@lastminutegroup.com

4. Wie ziet, ontvangt en gebruikt uw gegevens en waar?

4.1. Categorieën van ontvangers van uw gegevens

Wij delen uw persoonsgegevens voor de doeleinden beschreven in dit privacybeleid, met de volgende categorieën van ontvangers:

 • Onze geautoriseerde werknemers en/of medewerkers die ons assisteren en adviseren op het gebied van administratie, producten, juridische zaken, klantendienst en informatiesystemen, alsmede degenen die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van ons netwerk en hardware/softwareapparatuur;

 • Onze externe dienstverleners (inclusief andere entiteiten van de lastminute.com group), die uw persoonsgegevens namens ons en in opdracht van ons verwerken voor de hierboven beschreven doeleinden, handelen als gegevensverwerkers, zoals degenen die ons voorzien van IT- en hostingdiensten, klantenondersteuning, analyse- en administratiediensten, enz.

 • Onze zakelijke partners die socialemediaplatforms zijn wanneer u daar expliciet om vraagt (bv. wanneer u informatie die vanaf onze website is gegenereerd op die platforms deelt), wanneer u gebruik maakt van sociale media-authenticatiemethoden of wanneer u onze app downloadt waarbij u akkoord gaat met ons privacybeleid of met de platforms dat wij informatie over uw online activiteit kunnen delen met deze partners, zelfs wanneer u niet bent ingelogd op het socialemediaplatform), of wanneer deze zakelijke partners die ons voorzien van functionaliteiten informatie vragen over de specificaties van het apparaat waarop de app is geïnstalleerd, waarop zij het recht hebben verkregen om dit te doen.  De informatie die u deelt, valt onder het privacybeleid van de sociale media. Raadpleeg artikel 2.3 van dit privacybeleid voor meer informatie.

 • Bevoegde autoriteiten wanneer wij daartoe volgens de huidige wet verplicht zijn.

 • Bevoegde autoriteiten en wetshandhavers en derden wanneer dit nodig is zodat we onze gebruiksvoorwaarden kunnen afdwingen en onze rechten of eigendommen of die van een derde partij kunnen beschermen en verdedigen.

 • Derden die de gegevens ontvangen (bv. bedrijfsadviseurs, professionals voor het leveren van due diligence-diensten of het beoordelen van de waarde en mogelijkheden van het bedrijf) wanneer dit nodig is in verband met een verkoop van ons bedrijf of de activa ervan (in dat geval zullen uw gegevens worden bekendgemaakt aan onze adviseurs en de adviseurs van de potentiële koper en zullen worden doorgegeven aan de nieuwe eigenaren).

De volledige lijst van de partijen waaraan uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld, is beschikbaar op onze hoofdzetel en kan schriftelijk worden aangevraagd op privacy.nl@lastminutegroup.com.

4.2. Internationale overdracht van uw gegevens

De persoonsgegevens van gebruikers en/of klanten worden verwerkt op de hoofdzetel van de verwerkingsverantwoordelijke (zie punt 1), op de servers van de lm-group en in de kantoren van andere entiteiten waaraan gegevens kunnen worden verstrekt om de gevraagde diensten van de verantwoordelijke voor de verwerking te verlenen.

Gezien het feit dat wij een internationaal reisbureau zijn, geven wij uw persoonlijke gegevens ook door aan:

 • Landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en niet-EER-landen die een adequaat niveau van gegevensbescherming bieden in overeenstemming met de 'Adequaatheidsbesluiten' van de Europese Commissie die erkent dat sommige landen adequate bescherming bieden en/of de gelijkwaardige Zwitserse adequaatheidsbevinding;

 • Landen buiten de Europese Economische Ruimte waar de wetgeving inzake gegevensbescherming mogelijk minder beschermend is dan de wetgeving in de EER of in Zwitserland. Dit gebeurt wanneer:

  • wij uw gegevens bekendmaken aan autonome gegevensbeheerders zoals luchtvaartmaatschappijen, hotels, autoverhuurbedrijven, touroperators etc. die uw gegevens mogelijk buiten de EER verwerken om u de gevraagde diensten te verlenen. Dergelijke ontvangers kunnen zich in elk land ter wereld bevinden, afhankelijk van de gevraagde diensten. Dergelijke overdrachten worden over het algemeen uitgevoerd in verband met het sluiten of uitvoeren van een contract in uw belang.

  • wij geven uw gegevens door aan onze serviceproviders die namens ons optreden als gegevensverwerkers die zich mogelijk in een land buiten de EER bevinden, waaronder Marokko, Albanië, het VK, India en Tunesië (de lijst met locaties van de providers is beschikbaar via de volgende link: https://www.lastminute.com/en/info/list-countries). Wanneer een dergelijke overdracht plaatsvindt, zorgen we ervoor dat deze plaatsvindt in overeenstemming met dit Privacybeleid en wordt gereguleerd door standaardcontractbepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie, waar nodig aangevuld met aanvullende technische en organisatorische maatregelen, om voldoende bescherming voor betrokkenen te waarborgen. Onze providers, die optreden als gegevensverwerkers, kunnen onder andere betrokken zijn bij de uitvoering van uw serviceverzoek, de verwerking van uw betalingsgegevens, de levering van advertentie- en marketingdiensten namens ons en de levering van ondersteunende diensten via elektronische communicatie of callcenters.

Als u meer informatie wilt over de getroffen voorzorgsmaatregelen, kunt u contact met ons opnemen door te schrijven naar privacy.nl@lastminutegroup.com.

5. Hoe lang houden we uw gegevens bij?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor het bereiken van de doeleinden en het uitvoeren van de activiteiten zoals uiteengezet in dit privacybeleid, op andere wijze aan u gecommuniceerd of zolang als toegestaan is door de toepasselijke wetgeving. Meer informatie over de bewaartermijn is hier beschikbaar:

GEGEVENS GEBRUIKT VOOR MARKETINGDOELEINDEN (CRM)

Gegevens die worden gebruikt voor marketingactiviteiten voor klanten/gebruikers onder voorbehoud van toestemming.

Bewaartermijn: 5 jaar vanaf de toestemming of de verlenging van de toestemming via interactie met marketingcommunicatie

GEGEVENS VERZAMELD VIA TAG Technische cookies

Bewaartermijn: Max. 3 jaar vanaf de datum van het browsen op onze websites

Niet-technische cookies

Bewaartermijn: Max. 1 jaar vanaf de datum van toestemming

6. Wat zijn uw gegevensbeschermingsrechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

U kunt de rechten uit hoofde van Verordening EU 2016/679 (artikelen 15-22) uitoefenen, met inbegrip van

Recht op toegang - Om een bevestiging van het bestaan van uw persoonsgegevens te ontvangen, heeft u toegang tot de inhoud ervan en kunt u een kopie verkrijgen. 

Recht op rectificatie - Uw persoonsgegevens updaten, rectificeren en/of corrigeren.

Recht om te wissen/recht vergeten te worden en recht op beperking - Om de verwijdering van uw gegevens te vragen of de beperking van uw gegevens die in strijd met de wet zijn verwerkt, met inbegrip van die waarvan de opslag niet noodzakelijk is in verband met de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt; wanneer wij uw persoonsgegevens openbaar hebben gemaakt, hebt u ook het recht om de verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en om redelijke maatregelen te nemen, met inbegrip van technische maatregelen, om andere verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken te informeren dat u hebt verzocht om de verwijdering door verantwoordelijken van alle koppelingen naar, of kopieën of replicaties van die persoonsgegevens.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid - Om een kopie te ontvangen van uw persoonsgegevens die u ons voor een contract of met uw toestemming hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat (bv. gegevens met betrekking tot uw aankopen) en om ons te vragen die persoonsgegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Recht om uw toestemming in te trekken - Waar we ook op uw toestemming vertrouwen, u kunt die toestemming altijd intrekken, hoewel we andere wettelijke redenen kunnen hebben om uw gegevens voor andere doeleinden te verwerken.

Recht op bezwaar, op elk moment - U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden (met name wanneer wij de gegevens niet hoeven te verwerken om te voldoen aan een contractuele of andere wettelijke verplichting, of wanneer wij uw gegevens gebruiken voor direct marketing.

Recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering - U kunt altijd een handmatige beslissingsprocedure aanvragen, uw mening geven of een beslissing betwisten die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, indien een dergelijke beslissing rechtsgevolgen zou hebben of op een andere soortgelijke wijze aanzienlijke gevolgen voor u zou hebben.

U kunt de opgenoemde rechten te allen tijde uitoefenen door:

 • Ons via e-mail te contacteren op privacy.nl@lastminutegroup.com.

 • Wat direct marketing betreft, kunt u ook te allen tijde bezwaar maken door te klikken op de uitschrijvingslink die wij in elke aan u verzonden communicatie voorzien

 • Voor online gerichte advertenties en het intrekken van uw toestemming verwijzen wij u naar ons Cookie-gedeelte van dit privacybeleid.  

Indien u gebruik maakt van één van de bovenstaande rechten die door de GDPR zijn verstrekt, gelieve op te merken dat wij uw verzoek zullen bijwonen, rekening houdend met de persoonlijke informatie die in het bezit is van alle bedrijven binnen de lm-group waar BravoNext, S.A., rechtstreeks of onrechtstreeks, 100% van de aandelen in bezit heeft. 

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens kunnen in sommige situaties beperkt zijn. Bijvoorbeeld, als het inwilligen van uw verzoek persoonsgegevens van een andere persoon zou onthullen of als we een wettelijke verplichting of een dwingende legitieme grond hebben, kunnen we uw persoonsgegevens die u ons hebt gevraagd te verwijderen, blijven verwerken.

U kunt ook het recht hebben om een klacht in te dienen als u denkt dat uw persoonsgegevens verkeerd zijn behandeld. Wij raden u aan om ons in eerste instantie te contacteren, maar voor zover dit recht op u van toepassing is, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de betreffende toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

7. Contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

De contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke van de gegevensverwerking hierboven beschreven zijn:

BravoNext, S.A., een Zwitsers bedrijf dat toebehoort tot de lm group, ingeschreven in het Ticino handelsregister onder nr. CHE - 115.704.228 en met hoofdzetel in Viclolo de’ Calvi 2 - 6830 Chiasso, Zwitserland.

8. Contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO)

Onze functionaris voor gegevensbescherming (of “DPO”) is bereikbaar op:

Vicolo de’ Calvi 2 - 6830 Chiasso, Zwitserland

9. Informatie over Cookies

Lees het volgende Cookiebeleid voor meer informatie over cookies.

10. Privacyverklaring voor Facebook 

10.1. Facebook Custom Publiek - Facebook pixel

We gebruiken de remarketingfunctie "Custom Audiences" van Facebook Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, Californië 94025) of, als u in de EU gevestigd bent, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. Deze functie stelt ons in staat om onze gebruikers en/of klanten van onze website op interesse gebaseerde advertenties te tonen wanneer zij Facebook bezoeken ("Facebook-advertenties"), en om dergelijke Facebook-advertenties te analyseren voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden, wat ons helpt bij het optimaliseren van toekomstige reclame. Dit stelt ons in staat om meer relevante reclame te dienen. 

Hiervoor gebruiken we de zogenaamde Facebook-pixel voor onze website. 

Wanneer een gebruiker of een klant onze website bezoekt en een actie onderneemt (bijvoorbeeld iets kopen), wordt de Facebook-pixel getriggerd en wordt deze actie gemeld. Op deze manier weten wij wanneer een klant een actie heeft ondernomen na het zien van onze Facebook-advertentie. Ook kunnen we deze klant weer bereiken door gebruik te maken van Custom Audience. Deze pixel maakt het dus mogelijk om het gedrag van de gebruiker te volgen nadat deze is doorgestuurd naar onze website door te klikken op een Facebook-advertentie. Op deze manier weten we wanneer een klant een actie heeft ondernomen na het zien van onze Facebook-advertentie. We zullen deze klant ook weer kunnen bereiken door gebruik te maken van Custom Audience.

Dit stelt ons in staat om de effectiviteit van Facebook-advertenties te meten voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden. De gegevens die op deze manier worden verzameld zijn voor ons anoniem, wat wil zeggen dat we de persoonsgegevens van individuele gebruikers niet zien. Deze gegevens worden echter wel door Facebook opgeslagen en verwerkt en daarom informeren wij u, op basis van onze kennis van de situatie. Facebook kan deze gegevens koppelen aan uw Facebook-account en ze ook gebruiken voor eigen promotionele doeleinden, in overeenstemming met de Data Usage Policy (Beleid over gegevensgebruik) van Facebook https://www.facebook.com/about/privacy. Dergelijke gegevens kunnen Facebook en zijn partners in staat stellen om advertenties te tonen op of buiten Facebook. Voor deze doeleinden kan ook een cookie op uw computer worden opgeslagen.

11.  Update en oude versies van dit privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen in overeenstemming met deze bepaling. Als we wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid, zullen we het herziene privacybeleid op onze website plaatsen en de datum "Laatst bijgewerkt" bovenaan dit privacybeleid updaten.

Oudere versies van dit privacybeleid zijn hier beschikbaar